Triangle reflectant

TRIANGLE REFLECTANT (Amb cargols)
TAMANY: 15,8 cm de costat.
Color: Vermell.
Cargols: 5 mm de diametre.

0