Placa alumini remolc llarga

Placa d'alumini per remolcs i semiremolcs.
Cumpleix amb la normativa ECE 70.01
Dimensions: 1.130 x 130 x 1.5mm.