Placa ADR plegable

Placa ADR mercancies perilloses, plegable.
Es pot plegar cuan no es realitza un transport de mercancies perilloses.